Gepair Mesh

Gepair mesh fokuserar främst på design och tillverkning av flexibel metallnät

Vi fokuserar på innovativ design av flexibel metallnät
och tillverkning.

Gepair mesh fokuserar främst på design och tillverkning av flexibel metallnät.Flexibelt ståltrådsnät i rostfritt stål, trådnät, ett slags nät tillverkat av händer som används ofta i djurparksnät, fågelvoljär, trappa, gröna väggar i inox-repsystem och landskapsarkitektur, dekorativa och konstrepnät, balustrad och kabelräcken balkongnät, säkerhets- och fallskyddssystem.
Flexibelt nät för dekoration, vi har metallnät, sträckmetallnät, kedjelänkkroknät, arkitektonisk dekorativ metallskärm och fasader, etc.

Gepair mesh

Flexibelt nät för dekoration, vi har metallnät, sträckmetallnät, kedjelänkkroknät, arkitektonisk dekorativ metallskärm och fasader, etc.